Specialisatie

Autisme spectrum (ASS)

Mensen met enige vorm van autisme ervaren soms (maatschappelijke) beperkingen en hun talenten worden soms ondergewaardeerd. Kenmerkend bij bijna alle vormen van autisme is de informatieverwerking.

Deze informatieverwerking gaat bij mensen met autisme op een andere manier dan bij een neurotypisch iemand (iemand die geen autisme heeft). Je zou dat kunnen vergelijken met het spreken van twee verschillende talen.

Wij spreken beide talen én zijn getalenteerde coaches en kunnen dus helpen.

 

AD(H)D

De afkorting staat voor ‘attention deficit (hyperactivity) disorder’.
Mensen met ADD houden hun aandacht wat moeilijker bij het hier-en-nu in vergelijking met mensen zonder ADD. In de hedendaagse maatschappij, waarin alles onze aandacht vraagt en prikkels van alle kanten komen, kunnen deze mensen vastlopen en kunnen zij hun talenten onvoldoende benutten.
De H staat voor Hyperactiviteit, mensen met ADHD kunnen, naast de kenmerken van ADD ook nog te maken hebben met lichamelijke en/of innerlijke onrust en impulsiviteit.
Wat kunnen wij doen
Wij zijn deskundig op het gebied van autisme en AD(H)D. Gecombineerd met onze coachingsvaardigheden zijn wij in staat om mensen met autisme en/of AD(H)D én de mensen in hun omgeving te helpen.

 

Communicatie

Communicatie is kort uitgelegd het uitwisselen van gegevens en het daarop reageren, interactie dus. Op deze manier delen we de informatie die we hebben. We kunnen onder andere communiceren door te praten, te schrijven, te tekenen of door te handelen. Communicatie kan heel veel duidelijk maken, maar let op: het niet (juist) communiceren is de hoofdoorzaak van heel veel problemen.

Onze specialisatie gaat juist over hetgeen communicatie met ons doet en hoe we onze eigen capaciteiten op de juiste manier in kunnen zetten om de communicatie te verbeteren.